Investor News

Year

January 12, 2022

נוסטרומו מאיצה: החברה תתקין מערכת אגירה בבית חולים שני בישראל, לאחר שזכתה במכרז של משרד האנרגיה, אשר יממן מחצית מעלות המערכת

December 21, 2021

מהפכה ירוקה: נוסטרומו זכתה במכרז של משרד האנרגיה להקמת מערכת אגירת אנרגיה בבית החולים סורוקה נוסטרומו מכריזה על זכייה במכרז להקמת מערכות אגירת אנרגיה בבית חולים סורוקה מטעם משרד האנרגיה ובמסגרת שיתוף פעולה עם קופת חולים כללית. המענק על סך 700 אלף ש"ח יאפשר לתת מענה נקי לדרישות הקירור הגבוהות של בית החולים, ולהציע מגוון שירותים נוספים

November 4, 2021

אבי חנין מונה לסמנכ״ל הכספים של חברת אגירת האנרגיה נוסטרומו

October 17, 2021

נוסטרומו - השלמת שרשרת האספקה והייצור הסדרתי לפרויקטים בקליפורניה ומשלוח של כל התאים המיועדים לפרויקט הראשון בהילטון בוורלי הילס

September 9, 2021

נוסטרומו - ניוזלטר - ספטמבר

August 22, 2021

נוסטרומו מדווחת תוצאות ראשוניות ממחקר לפיו תאי אגירת אנרגיה של נוסטרומו עמידים למעלה מ-20 שנים וללא שחיקה משמעותית בביצועיהם

August 12, 2021

נוסטרומו מדווחת על הפעלה מסחרית מוצלחת במפעל מדינול ופיתוח כלי ניהול בשת"פ עם חברת החשמל. המערכת במדינול, שבוצעו בה כבר עשרות מחזורי טעינה-פריקה (הקפאה-המסה), ביעילות מחזור של 90%, מספקת אנרגית קור בשעות שיא הביקוש וחוסכת בעלויות צריכת החשמל

June 10, 2021

פיצול נוסטרומו ונרהטק, מחזיקת הפעילות הקיימת של סומוטו, יושלם בימים הקרובים עם השלמת העסקה יתהוו שתי חברות ציבוריות – נוסטרומו (לשעבר סומוטו) ונרהטק (שתחזיק את פעילותה הקיימת של סומוטו)

April 4, 2021

עסקה אסטרטגית לנוסטרומו בארה”ב, קליפורניה (שוק המטרה העיקרי של החברה): נוסטרומו תתקין מערכת אגירת אנרגיה בהילטון בוורלי הילס נוסטרומו מאיצה את התרחבותה בשוק אגירת האנרגיה בקליפורניה, הנחשב לגדול בעולם – הילטון בוורלי הילס הוא אחד מהמלונות המפורסמים ביותר מבין 6,215 בתי המלון של הרשת

March 22, 2021

אסיפת בעלי המניות של סומוטו אישרה ברוב מוחלט את המיזוג עם נוסטרומו, כמו כן בית המשפט אישר הפחתת הון לצורך חלוקת דיבידנד בעין של פעילותה הנוכחית של סומוטו בסיום התהליך יתהוו שתי חברות ציבוריות

March 15, 2021

מיזוג נוסטרומו עם סומוטו יוצא לדרך: סומוטו תחלק את הפעילות הנוכחית שלה כדיבידנד בעין באמצעות העברת הפעילות לחברה בת ורישומה למסחר בבורסה באמצעות תשקיף

February 21, 2021

נוסטרומו מודיעה על גיוס מנכ”ל שיוביל את החברה לקראת צמיחה משמעותית של פעילות החברה בשוק האמריקאי. ירון בן-נון ימונה לתפקיד נשיא ומנהל טכנולוגיות ראשי- CTO

New Service Offer with No Upfront Cost

Accelerate to Zero Carbon with No Upfront Cost